Vereniging Zaans Erfgoed

Verenigingszaken

verenigingsnieuws

alles wat je wilt weten over onze vereniging

Verenigingsnieuws

Lees hier het laatste nieuws over de vereniging. Wisselingen in het bestuur, nieuwe vrijwilligers, aankondigingen vergaderingen, jaarveslagen etc.

Jaarverslagen

Download de jaarverslagen

Financiële verslagen

Download de jaarverslagen

Verslagen platformoverleg

Download de jaarverslagen

Statuten

Download de statuten van de vereniging

ANBI status

De Vereniging Zaans Erfgoed is door de belastingdienst erkend als een Culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn uw donaties aan de vereniging onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belastingen. Kijk op de website van de belastingdienst hoe dit zit.

Draag je de bescherming van het Zaans erfgoed een warm hart toe? Steun ons dan met een extra gift, of meld je aan voor een schenkingsovereenkomst.

Doelstelling van de vereniging

 • het behoud, de bescherming en de restauratie van roerend en onroerend goed in de Zaanstreek, waarbij het gaat om historische en bouwkundig waardevolle gebouwen zoals woningen en (bedrijfs)gebouwen, zulks met inbegrip van de daartoe behorende inventaris en overig toebehoren, maar ook om objecten die behoren tot de infrastructuur van de Zaanstreek, zoals bijvoorbeeld sluizen en bruggen;
 • Het documenteren, vergroten van het inzicht en het instandhouden van de kennis van alle aspecten van de Zaanse cultuurhistorie;
 • Het toegankelijk maken van haar kennis aan een zo groot mogelijk publiek om te komen tot een zo verantwoord mogelijke historische beeldvorming;
 • Het verlenen van steun en het geven van bekendheid aan de activiteiten van de Stichting Zaans Schoon en de Vereniging Zaans Erfgoed;
 • het bevorderen van de samenwerking tussen de regionale en plaatselijke cultuurhistorische verenigingen en stichtingen in de Zaanstreek.

Beleidsplan

de vereniging heeft op 20 november 2010 een Missie vastgesteld waarin de doelstelling wordt uitgewerkt: Uitgesproken Zaans.

Als concrete activiteiten worden ondernomen:

 •  gegevens verzamelen en onderzoek (laten) doen
 • meewerken aan het verschijnen van publicaties over cultuurhistorische onderwerpen
 • contacten onderhouden met particulieren, organisaties en overheden
 •  publieke belangstelling wekken o.a. door voorlichting te geven
 • samenwerken met gelijkgerichte organisaties
 • instellen van prijzen
 • bijeenbrengen van gelden of fondsen
 • en verder alles wat helpt om het doel te bevorderen.

Beloningsbeleid

de bestuursleden en leden van werkgroepen zijn vrijwilligers. Gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Verslaglegging

Op de site en op de halfjaarlijkse ledenvergaderingen wordt verslag uitgebracht. Zie elders op deze pagina.

Vereniging Zaans Ergoed verdient ook jouw lidmaatschap!

Voor een klein bedrag word je al lid en steun je de vereniging. Je draagt direct bij aan een mooiere Zaanstreek!

Behoud het Zaanse karakter

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief

Aanmelden is niet gelukt. Probeer het nogmaals.
Je inschrijving is gelukt