Nieuws

Bestuurszaken: helaas veel ziekte en zeer

Na de ledenvergadering vorig jaar november functioneerde het bestuur, met vier nieuwe bestuursleden, op volle kracht. Maar ziekte en ingrijpende privéomstandigheden van een aantal bestuursleden hebben flink effect op de slag- en bestuurskracht en activiteiten van onze vereniging. We moeten dan ook prioriteren en concentreren ons nu op de contacten met de gemeente en bestuurlijke zaken. Wij wensen alle zieken en hun naasten alle kracht in een zware periode in hun leven.

Ook het aantal vrijwilligers is in korte tijd teruggelopen, met name bij de werkgroep PR en communicatie. Gelukkig zijn we in staat om in afgeslankte vorm enkele van onze gebruikelijke activiteiten te organiseren inclusief de promotie als Glaasje Erfgoed. Ook de online communicatie en het websitebeheer vragen om versterking.

Werkgroep PR en communicatie zoekt vrijwilligers

In korte tijd moesten we om persoonlijke redenen afscheid nemen van enkele bevlogen en deskundige vrijwilligers van deze leuke werkgroep. We verwelkomen graag mensen die ervaring hebben met online communicatie, teksten schrijven en ook mensen die erfgoedactiviteiten helpen bedenken, organiseren en coördineren. Je krijgt leuk contact wanneer je sprekers benadert voor bijv. een Glaasje Erfgoed – soms als excursie – of onze ledenvergaderingen. En verder zijn er de iets grotere projecten als de tweejaarlijkse Erfgoedmarkt en Geschiedenismarkt, of lezingen en excursies. Op termijn willen we onze doelgroep graag uitbreiden en daar hoort dan een andere benadering bij. Wij hebben daar wel ideeën over, maar het is fijn als je wilt meedenken!

Daarnaast zoeken we vrijwilligers die ons met hand- en spandiensten helpen bij de voorbereiding en de uitvoering van onze activiteiten zoals het Glaasje Erfgoed, de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de tweejaarlijkse Erfgoed- en Geschiedenismarkt. Dan gaat het bijvoorbeeld om taken als helpen de ruimte in te richten, bezoekers te ontvangen of koffie te schenken.

Zin in? Meld je dan aan via secretariaat@zaanserfgoed.nl.

Nieuwe website: schrijvers hiervoor en voor sociale media gevraagd

Eind van dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar hopen we onze nieuwe website te lanceren. Dat duurde langer dan we wilden, puur omdat we de menskracht en kundigheid niet meer in huis hadden om ook de huidige website technisch en veilig te onderhouden. Het nieuwe ontwerp is dus al een poos klaar en daar zijn we heel blij mee. Hij is eigentijds en fris van vormgeving en voldoet aan de hedendaagse eisen voor wat o.a. beveiliging van persoonsgegevens betreft.

Met Hans de Bruyne hebben we de persoon gevonden die hem niet alleen heeft ontworpen maar ook technisch zal beheren.

In de toekomst zouden we ook graag meer en interactiever met onze lezers en leden willen communiceren.

Behoud het Zaanse karakter

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief

Aanmelden is niet gelukt. Probeer het nogmaals.
Je inschrijving is gelukt