Nieuws

ALV 12 november

Najaarsledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed 12 november in de Vermaning, Westzijde 80 in Zaandam
Agenda
:

09.30 uurOntvangst met koffie en thee
10.00 uurLedenvergadering VZE

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag ledenvergadering 23 april 2022
 4. Financiën: Begroting 2023
 5. Activiteiten vereniging en actuele zaken
 6. Bestuurswisselingen: aftredend en niet herkiesbaar zijn Ada Hannaart (secretaris), Winnie de Wit en Ron Kiburg (beiden algemeen bestuurslid);
  op voordracht van het bestuur: Francis Engels (secretaris), Tessa Berghouwer, Paula Kannegieter en Lean van ‘t Hooft.
  Tot 5 november kunnen tegenkandidaten (voor het secretariaat) en kandidaten (voor de algemene bestuursfuncties) zich via secretariaat@zaanserfgoed.nl melden.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

11.20 uur Korte koffiepauze

11.40 uur Lezing door Bas Husslage: ‘2024: op naar 450 jaar Zaans Ontzet’

Stukken komen ter inzage op de vergadering, en zijn eveneens te downloaden.

Behoud het Zaanse karakter

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief

Aanmelden is niet gelukt. Probeer het nogmaals.
Je inschrijving is gelukt