Home Agenda - Vereniging Zaans Erfgoed Voorjaarsledenvergadering Zaans Erfgoed

Voorjaarsledenvergadering Zaans Erfgoed

Voorjaarsledenvergadering

zaterdag 20 april 2024 om 10 uur

Locatie: Bullekerk, Westzijde 75, 1506 ED Zaandam

 

Agenda:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Ledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen verslag najaarsledenvergadering 18 november 2023
 4. Financiën: financieel jaarverslag 2023
  1. Toelichting Jaarrekening 2023
  2. Verslag Kascommissie
  3. Benoemen nieuw lid Kascommissie. Aftredend lid: dhr. C. Husslage.
 5. Vaststelling jaarverslag 2023
 6. Verslag voorzitter: activiteiten 2024 en actuele zaken
 7. Rondvraag en sluiting

 

10.45 uur Koffiepauze

11.00 uur12.00 uur Lezing door Frank Tjeertes

Pruiken en patriotten, de weeën van onze democratie

Frank Tjeertes (1946), Wormernees, voorzitter van Stichting Historisch Wormer is auteur van meerdere historische publicaties, ook in Zaans Erfgoed.                                       Hij publiceerde in 2020 het boek ‘Wormer in turbulente tijden’ de periode tussen 1784 en 1834. Het zijn precies vijftig jaar met voortdurend oorlogen en met liefst zeven staatsvormen in Nederland. Veel mannen uit het dorp en ook andere Zaanse dorpen verlaten hun geboortestreek en dragen wisselende uniformen zoals die van opstandige patriotten, vechtend voor hervormingen in het bestuur.

Frank vertelt u graag meer over de periode tussen 1780 en 1787 onder de titel ‘Pruiken en patriotten, de weeën van onze democratie’.

 

Bereikbaarheid per OV vanaf treinstation Zaandam: 9.29 Busstation Perron C, bus 394 richting Amsterdam Noorderpark, 9.31 aankomst bushalte Gedemptegracht, 9 minuten lopen

Vanaf treinstation Krommenie-Assendelft: 8.52 uur NS Sprinter richting Rotterdam, 9.05 aankomst station Zaandam, zie verder route vanaf treinstation Zaandam

Leden die moeilijk ter been zijn, kunnen zich voor vervoer schriftelijk aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@zaanserfgoed.nl

 

Vergaderstukken: de stukken staan een week voorafgaand aan de vergadering op de website. Op verzoek kunnen deze een week voor de vergadering per e-mail worden toegestuurd. Aanvragen hiervoor via secretariaat@zaanserfgoed.nl

Datum

20 apr 2024
Verlopen

Tijd

10:00

Locatie

Bullekerk
Westzijde 75, 1506 ED Zaandam
Categorie
QR code

Behoud het Zaanse karakter

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief

Aanmelden is niet gelukt. Probeer het nogmaals.
Je inschrijving is gelukt